Team

理事长 Chairperson

Ms. WANG, Xinrong 王新蓉 (2017-2020)

副理事长 Vice Chairperson

Mr. LI, Shuang 李爽(EC President)(2018-2021)
Mr. HOU, Zhenyu 侯振宇 (2019-2022)
Mr. LIU, Ye 刘晔 (2017-2020)

秘书长 Secretary General

Ms. MOU, Xueyan 牟雪燕 (2019-2022)

首席财务官 Chief Financial Officer

Mr. HUANG, Christopher 黄鑫 (2018-2021)

财务总监 Finance Controller

Mr. LU, Xiaozhou 吕小洲 (2018-2021)

出纳 Treasurer

Ms. JIN, Ying 金璎 (2019-2022)

其他理事成员 Other Board Members

Mr. GUO, Feng 郭峰 (2017-2020)
Mr. LUO, Haojun 罗浩俊 (2017-2020)
Mr. QU, Ning 曲宁 (2017-2020)
Ms. WU, Xiaoqin 巫晓琴 (2017-2020)
Mr. YANG, Shougui 杨寿贵 (2017-2020)
Ms. LIN, Yingjie 林莹洁 (2018-2021)
Ms. SONG, Guoqiong 宋国琼 (2018-2021)
Mr. ZHANG, Jingtao 张惊涛 (2018-2021)
Ms. ZHU, Fangfang 朱芳芳 (2019-2022)
Ms. ZHANG, Guihan 张桂涵 (2019-2022)
Ms. LI, Qian 李倩 (2019-2022)
Mr. LIU, Xiangning 刘向宁 (2019-2022)
Mr. ZHOU, Xinjian 周新建 (2019-2022)